Schlagwort: Hochjochferner

Seykogel (3.355 m)

5. April 2009

Tourenwochenende Ötztaler Alpen, Tag 2: Hochjochhospiz – Seykogel – Hochjochhospiz